KLIMAATVERANDERING, KLIMAATRISICO EN ENERGIETRANSITIE